• 54706000 21 98+
  • شنبه تا چهارشنبه 8:30 الی 16:30پنجشنبه 8:30 الی 12:30

موضوع فعاليت

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

موضوع فعاليت شرکت، طبق ماده 3 اساسنامه :

  • فعالیت صرافی شامل؛ خرید و فروش نقدی ارز، مسکوک طلای ضرب شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران .
  • انجام عملیات مربوط به حواله های ارزی از طریق بانک ها و موسسات اعتباری غیر بانکی مجاز داخلی .
  •  ارایه خدمات ارزی برون مرزی از طریق کارگزاران در چارچوب قوانین و مقررات ارزی .


کلیه حقوق این وبسایت متعلق به شرکت صرافی شهر می باشد