شرکت صرافی شهر (سهامي خاص) در تاريخ  1389/01/15 تحت شماره 371719 در اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری شهر تهران به ثبت رسيده و همچنین به موجب مجوز شماره 17986 مورخ 1389/01/31بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجازه فعالیت شرکت صرافی را دریافت نموده است. 
شعبه مرکزی شرکت: واقع در تهران ضلع شمال شرقی چهارراه ولیعصر می باشد 
شعبه فردوسی: واقع در ضلع جنوب غربی میدان فردوسی
b4.jpg
کلیه حقوق این وبسایت متعلق به شرکت صرافی شهر می باشد