شرایط خرید ارز

مدارک لازم جهت خرید ارز با کارت ملی:

اصل و کپی کارت ملی هوشمند و یا (برگه تعویض کارت ملی دفتر خدمات الکترونیک+کپی صفحه اول شناسنامه)
شماره تلفن همراه بنام شخص متقاضی
کارت بانکی بنام خریدار

----------------------------------------------
مدارک لازم جهت خرید ارز مسافرتی:
 اصل و کپی بلیط سفر معتبر
 اصل و کپی گذرنامه با اعتبار حداقل 6 ماه
 اصل و کپی ویزا
 کپی عوارض خروج از کشور
  اصل و کپی کارت ملی هوشمند و یا (برگه تعویض کارت ملی دفتر خدمات الکترونیک +کپی صفحه اول شناسنامه) 
 کارت بانکی بنام خریدار
 شماره تلفن همراه بنام شخص متقاضی
----------------------------------------------
توضیحات:
 حضور متقاضی در محل صرافی الزامی است
  سهمیه سالیانه هر شخص در یکسال برای کشورهای بدون ویزا 300 یورو و برای کشورهای   با ویزا  500 یورو یا  معادل آن به سایر ارزها 
 فروش ارز مسافرتی به هموطنانی که کارت اقامت دارند امکانپذیر نمی باشد
 فروش ارز صرفا سالانه در یک سرفصل (مسافرتی یا با کارت ملی) امکان پذیر میباشد

راهنمای نحوه نوبت دهی

سایر مصارف ارزی خدماتی:

نوبت دهی آنلاین

کلیه حقوق این وبسایت متعلق به شرکت صرافی شهر می باشد