• 54706000 21 98+
  • شنبه تا چهارشنبه 8:30 الی 16:30پنجشنبه 8:30 الی 12:30
b4.jpg
انجام حواله های تبدیلی (کارمزدی ) و حواله های کالایی(که ارز آن توسط بانک تامین میشود)به شرح ذیل در این شرکت انجام میشود:
ارز یورو با منشا EIH به سایرارزها
ارز روبل روسیه به سایر ارزها
ارزدرهم ملی به سایر ارزها
بدیهی است نرخ تبدیل ارز به ارز بر اساس سایت xe و نرخ کارمزد قطعی در روز انجام حواله اعلام میگردد.
 
مراحل انجام حواله های تبدیلی و گروه کالایی یک به دو صورت انجام میپذیرد :
1-ارجاع از شعب بانک جهت ثبت سفارش های و کالاهای اساسی(گروه1)
امکان سنجی حواله توسط صرافی شهر و اعلام نرخ کارمزد به مشتری از طریق شعب ارزی
ارسال درخواست حواله به انضمام فرم های مربوطه از طرف شعب بانک شهر به صرافی شهر جهت انجام حواله
ارسال درخواست صدور حواله به کارگزار مربوطه برای انتقال ارز
ارائه رسید پرداخت وجه و یا سوئیفت به درخواست کننده حواله
تایید کتبی وصول وجه که توسط خریدار به صرافی شهر ارائه میگردد و خاتمه کار
 
2-ارجاع از مشتری جهت ثبت سفارش های  کالاهای اساسی(گروه 1) بانک های دیگر یا ارزهای موجود در حساب خود مشتری
 
(جهت  انجام حواله فوق نیازمند مکاتبه با بانک عامل و ارجاع کار از سوی آن بانک یا برای ارزهای موجودی خود مشتری نامه نگاری با خود مشتری می باشد)
متقاضی پس از قبول کارمزد و مراحل انجام حواله نسبت به ارسال فرم های مربوطه اقدام و یا از بانک عامل خود میخواهد ارز تخصیص یافته را به یکی از حسابهای معرفی شده توسط صرافی شهرواریز کند.
ارسال درخواست صدور حواله به کارگزار مربوطه برای انتقال ارز
ارائه رسید پرداخت وجه و یا سوئیفت به درخواست کننده حواله
تایید کتبی وصول وجه که توسط خریدار به صرافی شهر ارائه میگردد و خاتمه کار
جهت هماهنگی یا اطلاعات بیشتر با شماره های ذیل تماس حاصل فرمایید:
54706221  رئیس حوالجات-آقای طاهرخانی 
54706219   کارشناس حوالجات-آقای کمال آرا
54706216   کارشناس حوالجات-خانم تاجداری
54706217   کارشناس حوالجات-سجاد حاج علی
:فرم حواله های تبدیلی 
کلیه حقوق این وبسایت متعلق به شرکت صرافی شهر می باشد