بیانیه مأموریت

شرکت صرافی شهر به عنوان یکی از صرافی های موفق با نگرشی نوآورانه و به کارگیری استانداردها و فناوری های روز دنیا با ارائه خدمات در حوزه خرید و فروش ارز و سکه و حوالجات ارزی و با هدف ارزش  آفرینی برای مشتریان دارای حضوری مؤثر در بازار های داخلی ، منطقه ای و جهانی است و خود را موظف می داند با عملکرد دقیق و مؤثر سهمی در اوج گیری برند بانک شهر داشته باشد.